Y Madryn

manual override of alt text
Canolbwynt cymunedol a croeso cynnes mewn awyrgylch gyfeillgar
Community hub and a warm welcome in a friendly atmosphere
  • CAFFI
  • TY BWYTA
  • TY TAFARN
  • CAFÉ
  • RESTAURANT
  • PUBLIC HOUSE

Amdan | About

Prynwyd Y MADRYN yn 2021 gan bump ffrind lleol ar ol iddo fod ar gau am sawl blwyddyn. Gweledigaeth y perchnogion yw creu canolbwynt cymunedol a defnyddio Y Madryn ar gyfer diigwyddiadau lleol yn ogystal a thafarn, caffi a bwyty. Ymunwch a ni am bryd o fwyd traddodiadol, paned neu cwrw/gwin da mewn awyrgylch hynod gyfeillgar a chlyd.

Y MADRYN was bought and refurbished in 2021 by five local friends after it had been closed for many years. The vision of the owners is to create a community hub and utilise the Madryn for local events as well as a pub, café and restaurant. Join us for a nice traditional meal, cup of tea/coffee or an excellent selection of beer and wine, all served in a family friendly and relaxed atmosphere.

manual override of alt text

MADRYN BACH | Little Madryn

Cafodd Madryn Bach ei adeiladu fel rhan o’r hen farchnad anifeiliad (mart) tu ol i’r dafarn. Cefn sêl oedd y pobl leol yn galw’r ardal yma, a rydym wedi galw y bar yn Madryn Bach yn ‘Bar Cefn Sêl.’ Mae’r adeilad yn le gwych i gymeryd seibiant a chael peint, neu gynnal digwyddiadau/partioedd preifat. Mae Madryn Bach yn agor allan i’r iard Newydd (Cefn Sêl) sydd yn llygad yr haul trwy’r dydd.

Madryn Bach (Little Madryn) was originally part of the old livestock market at the back of the pub. This area was known locally as Cefn Sêl (Back Sale) and we have named the bar in the Madryn bach as ‘Bar Cefn Sêl.’ The building is an ideal location to relax and have a drink or to rent out for a private functions/private parties. The Madryn bach opens out into the new courtyard – the perfect sun trap.

manual override of alt text
manual override of alt text
manual override of alt text
manual override of alt text
manual override of alt text
manual override of alt text
manual override of alt text
manual override of alt text